Dalagita: Part 2

Makailang ulit pang narating ni Angela ang langit bago tuluyang sumabog sa loob ng sinapupunan niya ang katas ng ama. Kapwa sila walang pagod sa buong magdamag na pulit ulit pang dinama ang isa’t isa. Walang sawa na tinuklas ni Angela ang sarap ng langit. Sa bahagi ni Mang Kadyo ay hindi siya bumitiw sa pag alalay sa anak na matuto at mamulat.Read More »

Dalagita: Part 1

“Angheeeeelllaaaaaaa!!!!” pasuray suray na atungal ni Mang Kadyo bago pa man pabalagbag na binuksan ang pinto. Pasuray suray na sumalampak ito sa upuan at kandaikot ang paningin bunga ng kalasingan. Galing si Mang Kadyo sa kanyang kumpare na kamakailan lamang ay dumating para magbakasyon buhat sa bansa ng mga Arabo.Read More »

Townhouse: Part 25

“hi kuya Bogs … ” bati sa akin ng dalagang si Carina. Nagkita kami sa isang k apihan sa kahabaan ng West Ave. sa lungsod ng Quezon. I sang kakaibang tagpo kung saan hindi naman namin dating ginagawa. Wala sa loob ko noon kung ano ang kaibahan ng pagyayaya ni Carina sa Read More »

Townhouse: Part 24

Sa bawat dahon ng aklat ng aking buhay ay masasabi k ong mas madami ang makulay, hindi ito perpekto at mayroon din n amang maituturing na delubyo. Nagawa kong harapin ang aking madilim na bangungot, sa tulong na din ng isang babaeng naroon palagi tuwing ako’y nababalot ng pighati. Sa katauhan ng dalagang kaib igan ng aking hipag ay natupad ang isa sa mga pangarap ng aking asawa, na sa aking parte ay walang bahid ng pagdudusa. Isang gabing napakahaba, isang gabi kung saan muli kongRead More »

Townhouse: Part 24

Tanging ang mahinang ilaw sa lampara sa aming sala ang nagbibigay liwanag noon, hindi ko alam kung sadya bang nagtatalik sila Kat at Mulong o hindi nila alam na kami’y naroon na at hindi nila namalayang pumasok kami kanina. Habang kami ni Carina ay nagsisimulang muling magpaligaya sa isa’t isa ay kapwa namin narinig ang mahinang ungol na tiyak naming mula sa aking hipag.Read More »